CENA JE KOMPLETNÁ PRE ROZVOZ.

MINIMÁLNA OBJEDNÁVKA PRE ROZVOZ 4,50€

ROZVOZ 0902 335977