KEBAB V ŽEMLI

4,60€
zelenina,dresing

 

KEBAB XXL

5,10€

KEBAB V TORTILLE KLASIK

4,60€

KEBAB V TORTILE XXL

5,60€

zelenina,dresing

 

KEBAB V ZAPEKANEJ BAGETE

4,60 €

zelenina,dresing

 

KEBAB S HRANOLKAMI

5,80 €

zeleninová obloha

 

KEBAB S RYŽOU

5,80 €

zeleninová obloha

 

KEBAB S AMERICKÝMI ZEMIAKMI

5,80 €
zeleninová obloha

 

KEBAB S KROKETAMI 

5,80 €
zeleninová obloha

 

GYROSOVÁ PIZZA KLASIK

7,90€
pizza salsa,syr,kurací kebab,cibulka,dresing,oregano

 

GYROSOVÁ PIZZA  JUMBO

11,30€
pizza salsa,syr,kurací kebab,cibulka,dresing,oregano

 

DONNER KEBAB BOX - VEĽKÝ

 
s hranolkami 5,60 €
s ryžou 5,60 €
s americkými zemiakmi 5,60 €
s kroketami 5,60 €
   

DONNER KEBAB BOX - MALÝ

 
s hranolkami 4,60€
s ryžou 4,60€
s americkými zemiakmi 4,60€
s kroketami 4,60€
   

KEBAB MIX

 

KEBAB V TORTILLE  + HRANOLKY + NEALKO


7,90€

KEBAB V ŽEMLI + HRANOLKY + NEALKO


7,90€

KEBAB V ZAP.BAGETE + HRANOLKY + NEALKO


7,90€